Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almkronmal Bucculatrix albedinella Almkronmal Bucculatrix albedinella
Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839). Almkronmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vitaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna vitaktiga, prickade med mörkbruna fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar på framkanten samt en på bakkanten. I vingens spets en mörk fläck. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från den liknande Bucculatrix bechsteinella på framvingarnas grundfärg som är mörkare hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande. Biologi: Larven är grågrön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Ulmus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.


Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Bucculatricidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_albedinella.html
Latest update: 16 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson