Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brakvedskronmal Bucculatrix frangutella Brakvedskronmal Bucculatrix frangutella
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783). Brakvedskronmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår vitaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna vitaktiga, prickade med mörkbruna fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar som löper samman med en fläck på bakkanten. I vingens bakkant finns en svart fläck. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande. Biologi: Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxter: Frangula alnus, Rhamnus cathartica. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Brakvedskronmal Bucculatrix frangutella
Mina av Brakvedskronmal Bucculatrix frangutella i brakvedsblad.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Bucculatricidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_frangutella.html
Latest update: 1 september 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson