Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella
Bucculatrix bechsteinella (Scharfenberg, 1805). Hagtornskronmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vitaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungula, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar på framkanten samt en på bakkanten. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från den liknande Bucculatrix demaryella på huvudhåren som är mörkare hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande. Biologi: Larven är grågrön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxter: Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Hälsingland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Synonym Bucculatrix crataegi Zeller, 1839
Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella
Mina av Hagtornskronmal Bucculatrix bechsteinella i hagtornblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae Latest update: 25 maj 2023