Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Brenthis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino
Brenthis ino (Rottemburg, 1775). Älggräspärlemorfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på bl.a. älgört, förpuppning i en löst spunnen struktur i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 15 juni 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson