Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Brenthis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino
Brenthis ino (Rottemburg, 1775). Älggräspärlemorfjäril förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på bl.a. älgört, förpuppning i en löst spunnen struktur i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 7 juni 2022