Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Argynnis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758). Silverstreckad pärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 65-80 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 19 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson