Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Argynnis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758). Silverstreckad pärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Me samt tagen i Ås. Vingbredd 65-80 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/argynnis_paphia.html
Latest update: 28 juli 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson