Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Issoria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758). Storfläckig pärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 34-52 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/issoria_lathonia.html
Latest update: 25 maj 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson