Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Issoria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758). Storfläckig pärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 34-52 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 23 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson