Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris Myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908), hane, undersida. Myrpärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever på tranbär, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/boloria_aquilonaris.html
Latest update: 14 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson