Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia
Boloria eunomia (Esper, 1799). Svartringlad pärlemorfjäril förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på kärrviol och pilört, förpuppning i en löst spunnen struktur i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 15 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson