Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia
Boloria eunomia (Esper, 1799). Svartringlad pärlemorfjäril förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på kärrviol och pilört, förpuppning i en löst spunnen struktur i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/boloria_eunomia.html
Latest update: 11 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson