Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mniotype

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkbrämat ängsfly Mniotype bathensis Mörkbrämat ängsfly Mniotype bathensis
Mniotype bathensis (Lutzau, 1901). Mörkbrämat ängsfly togs 1986 på Öl, 2015 togs ett ex i Funäsdalen och ett ex i Täng i närheten av Östersund. Det kan vara tillfälliga fynd men framtiden kommer att visa om så är fallet. Vingbredd 36-45 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 6 juni 2020