Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Mniotype

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkbrämat ängsfly Mniotype bathensis
Mniotype bathensis (Lutzau, 1901). Mörkbrämat ängsfly togs 1986 på Öl, förmodligen ett tillfälligt fynd. Vingbredd 36-45 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mniotype_bathensis.html
Latest update: 4 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web