Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Biston

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkmätare Biston betularius Björkmätare Biston betularius Björkmätare Biston betularius Björkmätare Biston betularius Björkmätare Biston betularius Björkmätare Biston betularius Björkmätare Biston betularius Björkmätare Biston betularius
Biston betularius (Linnaeus, 1758). Björkmätare. Kännetecken: Vingbredd 41-61 mm. Framvingarna mycket varierande, från mer eller mindre vita med svarta fläckar till starkt melanistiska former som nästan är helt svarta. Bakvingar vita med svarta fläckar. Hos melanistiska former svarta. Liknande arter: Arten är mycket karakteristisk och kan knappast förväxlas med någon annan art. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från maj till mitten av augusti. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Puppan övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i juli augusti. Den varierar men är oftast brun, grå, gul, ellere grönbrun. Längd som fullvuxen 50-80 mm. Förpuppning i marken. Näringsväxter: Betula, Populus, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Salix m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 15 juni 2021