Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Agriopis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartbandad frostmätare Agriopis leucophaearia Svartbandad frostmätare Agriopis leucophaearia Svartbandad frostmätare Agriopis leucophaearia Svartbandad frostmätare Agriopis leucophaearia
Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartbandad frostmätare. Kännetecken: Vingbredd 28-34 mm. Huvud brungrått, thorax brungrå. Bakkroppen grå. Framvingar pudrade med brungrått. Våglinjer mörkgrå. Bakvingar grå. Honan har starkt reducerade vingar och syns enbart som små stumpar. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Mars april. Förekomst: Finns i lövskogar med inslag av ek. Biologi: Larven lever på ek, som fullvuxen 25-30 mm. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Södermanland. I övriga Norden finns den i Danmark och Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 5 april 2021