Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Biston

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunaktig vintermätare Biston stratarius Brunaktig vintermätare Biston stratarius Brunaktig vintermätare Biston stratarius Brunaktig vintermätare Biston stratarius
Biston stratarius (Hufnagel, 1767). Brunaktig vintermätare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 45-55 mm. Larven lever främst på ek men även på andra lövträd, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 18 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson