Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Biston

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunaktig vintermätare Biston stratarius Brunaktig vintermätare Biston stratarius Brunaktig vintermätare Biston stratarius
Biston stratarius (Hufnagel, 1767). Brunaktig vintermätare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 45-55 mm. Larven lever främst på ek men även på andra lövträd, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/biston_strataria.html
Latest update: 10 april 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson