Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Autostichidae
Oegoconiinae
Oegoconia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Parkförnamal Oegoconia novimundi
Oegoconia novimundi (Busck, 1915). Parkförnamal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Framvingar mörkbruna med en vitgul fläck mot basen, en bred utvidgad fläck på mitten samt ett smalt, snett tvärband mot spetsen. Thorax samt hjässa gula. Bakvingar mörkbruna. Utan att göra genitalpreparat är arten svår att skilja från Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854) eller Oegoconia uralskella Popesku-Gorj & C?pu?e, 1965. Levnadssätt: Fjärilen flyger på hällmark, den kommer även till ljus. Flygtid: Juli. Biologi: Larven lever troligen i ett spinn på diverse ruttnande ämnen. Utbredning: Påträffad i Danmark men Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 januari 2020