Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Psaphidinae
Asteroscopus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hösttaggfly Asteroscopus sphinx Hösttaggfly Asteroscopus sphinx Hösttaggfly Asteroscopus sphinx Hösttaggfly Asteroscopus sphinx
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766). Hösttaggfly förekommer sällsynt från Sk till Nä. Vingbredd 41-46 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/asteroscopus_sphinx.html
Latest update: 16 oktober 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson