Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svart buskfly Amphipyra livida Svart buskfly Amphipyra livida
Amphipyra livida (Fabricius, 1787). Svart buskfly togs på Gotland 2013 och har nu även tagits på Öl samt Uppland. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 juni 20237