Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svart buskfly Amphipyra livida
Amphipyra livida (Fabricius, 1787). Svart buskfly togs på Gotland 2013 och har nu även tagits på Öl. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/amphipyra_livida.html
Latest update: 9 december 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson