Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Psaphidinae
Brachionycha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vårtaggfly Brachionycha nubeculosa Vårtaggfly Brachionycha nubeculosa Vårtaggfly Brachionycha nubeculosa
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785). Vårtaggfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 49-56 mm. Larven lever på bl.a. björk, asp, hägg och lind, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/brachionycha_nubeculosa.html
Latest update: 17 april 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson