Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Eumedonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun blåvinge Eumedonia eumedon Brun blåvinge Eumedonia eumedon Brun blåvinge Eumedonia eumedon
Eumedonia eumedon (Esper, 1780). Brun blåvinge förekommer tämligen sällsynt, i norra Sverige tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 24-32 mm. Larven lever på näva, förpuppning i ett löst spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/aricia_eumedon.html
Latest update: 2 juli 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson