Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Albulina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus Fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus Fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus Fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus Fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus Fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus
Albulina orbitulus (Prunner, 1798) Fjällvickerblåvinge. Kännetecken: Vingbredd 25-29 mm. Vingarna är blå hos hanen och honan har bruna vingar. Undersidan askgrå med två rader ovala, vita fläcker. Liknande arter: Bakvingarnas ovala, vita fläckar skiljer den från övriga blåvingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till mitten av augusti. Förekomst: Finns på kalkrik berggrund och över 800 m. ö.h. på fjällsluttningar ovanför fjällbjörkskogen. Biologi: Den unga larven övervintrar och lever på fjällvedel. Förpuppning på marken. Näringsväxter: Astragalus. Utbredning: Fjällvickerblåvinge är sällsynt i Härjedalens- och Jämtlands fjälltrakter. I övriga Norden finns den i ett bälte i mellersta Norge men saknas i Danmark och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 11 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson