Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Aricia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödfläckig blåvinge Aricia agestis Rödfläckig blåvinge Aricia agestis Rödfläckig blåvinge Aricia agestis Rödfläckig blåvinge Aricia agestis
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödfläckig blåvinge är funnen i Skåne, Blekinge, Småland samt på Öland. Den är mycket svår att skilja från midsommarblåvinge. De båda arterna har länge betraktats som samma art. I Skåne är dock förväxlingsrisken liten eftersom midsommarblåvinge har försvunnit från det landskapet. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på näva, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 2 juli 2023