Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Aricia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödfläckig blåvinge Aricia agestis Rödfläckig blåvinge Aricia agestis
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödfläckig blåvinge har länge betraktats som synonym till följande art men förekommer i Sk. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på näva, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/aricia_agestis.html
Latest update: 1 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web