Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Aricia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793). Midsommarblåvinge förekommer tämligen allmänt från Blekinge till Torne lappmark. Den är numera försvunnen från Skåne. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på näva, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 10 juni 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson