Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Aricia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793). Midsommarblåvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på näva, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/aricia_artaxerxes.html
Latest update: 24 juli 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson