Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trädgårdsmal Argyresthia trifasciata Trädgårdsmal Argyresthia trifasciata Trädgårdsmal Argyresthia trifasciata Trädgårdsmal Argyresthia trifasciata
Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871. Trädgårdsmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvud vitt, mellankropp mässingsglänsande. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mässingglänsande med tre vita tvärband. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i trädgårdar och parker där det växer kinesisk en. Biologi: Larven minerar i barr och skott som torkar ut och dör, förpuppning i en barkinmängd kokong, oftast på stammen. Näringsväxt: Juniperus chinensis. Utbredning: Togs första gången 1993 i Sverige, numera finns den från Skåne till Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 7 juni 2021