Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vattrad enbarrsmal Argyresthia dilectella Vattrad enbarrsmal Argyresthia dilectella Vattrad enbarrsmal Argyresthia dilectella
Argyresthia dilectella Zeller, 1847. Vattrad enbarrsmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vattrade i ljusgrått och brunt. På bakkanten en mörk snedfläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på sandmark och öppna miljöer där det växer enbuskar. Biologi: Larven lever på en, minerar i skotten som torkar ut och dör, förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxt: Juniperus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019