Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Enskottmal Argyresthia arceuthina Enskottmal Argyresthia arceuthina Enskottmal Argyresthia arceuthina
Argyresthia arceuthina Zeller, 1839. Enskottmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mässingglänsande, ibland i en grönaktig ton. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns på betesmark och öppna miljöer där det växer enbuskar. Biologi: Larven lever på en, minerar i skotten som torkar ut och dör, förpuppning inuti minan. Näringsväxt: Juniperus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 7 juni 2022