Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå slånknoppmal Argyresthia spinosella Grå slånknoppmal Argyresthia spinosella Grå slånknoppmal Argyresthia spinosella
Argyresthia spinosella Stainton, 1849. Grå slånknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunaktiga med ett mörkbrunt tvärband. Från basen av bakkanten ett vitt band som sträcker sig en bit utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia conjugella men är mindre och ljusare brun. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer slån. Biologi: Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning i en gulaktig kokong på marken. Näringsväxt: Prunus spinosa. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 10 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson