Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ekbarkmal Argyresthia glaucinella Ekbarkmal Argyresthia glaucinella
Argyresthia glaucinella Zeller, 1839. Ekbarkmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gråaktiga med ett, brett, snett tvärband samt ljusa fläckar på bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och trädgårdar där det växer ek och hästkastanj. Biologi: Larven minerar i barken, förpuppning i en kokong under barken. Näringsväxter: Aesculus hippocastanum, Quercus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019