Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Argyresthiinae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rönnbärsmal Argyresthia conjugella Rönnbärsmal Argyresthia conjugella
Argyresthia conjugella Zeller, 1839. Rönnbärsmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Huvud gulvitt och mellankropp vit. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ett mörkbrunt tvärband som ej når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sträcker sig en bit utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia spinosella men är större och mörkare brun. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-augusti. Förekomst: Finns i trädgårdar och lövskogsmiljöer där det växer rönn och apel. Biologi: Larven Larven lever på rönnbär och äpple, minerar i frukten, förpuppning i en vitaktig kokong på marken. Näringsväxter: Sorbus, Malus. Utbredning: Förekommer allmänt i hela landet. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Yponomeutidae /en/svenska_fjarilar/argyresthia_conjugella.html
Latest update: 10 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson