Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkskottmal Argyresthia retinella Björkskottmal Argyresthia retinella Björkskottmal Argyresthia retinella Björkskottmal Argyresthia retinella
Argyresthia retinella Zeller, 1839. Björkskottmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita, mönstrade med en mörkgrå vattring samt en mörkare teckning mot vingspetsen. Bakvingar grå. Liknar Argyresthia fundella men denna art saknar mörk teckning i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer björk. Biologi: Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning i en kokong oftast under barken. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019