Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Äppelknoppmal Argyresthia curvella Äppelknoppmal Argyresthia curvella
Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761). Äppelknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita med ett snett, gråbrunt tvärband samt ett antal mörka fläckar och streck särskilt mot vingspetsen. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i hagmiljöer och trädgårdar där det växer apel. Biologi: Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning i en gulaktig kokong på marken. Näringsväxt: Malus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 25 december 2019