Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silvergransbarrmal Argyresthia fundella Silvergransbarrmal Argyresthia fundella
Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835). Silvergransbarrmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita, mönstrade med en mörkgrå vattring. Bakvingar grå. Liknar Argyresthia retinella men denna art har en mörk teckning i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns i miljöer där det växer silvergran. Biologi: Larven minerar i barren från basen till spetsen och åter via spetsen till nästa barr, förpuppning i en vitaktig kokong på barren. Näringsväxt: Abies alba, A. nordmanniana. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Dalsland. I övriga Norden har den tagits i Danmark och södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 25 december 2019