Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Häggknoppmal Argyresthia pulchella Häggknoppmal Argyresthia pulchella Häggknoppmal Argyresthia pulchella
Argyresthia pulchella Zeller, 1846. Häggknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ett mörkbrunt tvärband som ej når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sällan sträcker sig utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Argyresthia conjugella men har ett tydligare vitt längsband och vitt huvud. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer och åkerkanter där det växer hägg. Biologi: Larven äter förmodligen i knoppar och skott. Näringsväxt: Prunus padus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Halland till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 25 december 2019