Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Argyresthiinae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsknoppmal Argyresthia bonnetella Hagtornsknoppmal Argyresthia bonnetella
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758). Hagtornsknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna beigebruna med ett mörkbrunt tvärband som är svagare tecknat när det når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sträcker sig utanför tvärbandet. Framför längsbandet en mörk längslinje från basen till tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Argyresthia pruniella men har ljusare vingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-september. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer och trädgårdar där det växer hagtorn. Biologi: Larven minerar i skotten, förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxt: Crataegus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Argyresthia curvella sensu auctt. nec. Linnaeus, 1761.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Yponomeutidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/argyresthia_bonnetella.html
Latest update: 10 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson