Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödbrun slånknoppmal Argyresthia albistria Rödbrun slånknoppmal Argyresthia albistria Rödbrun slånknoppmal Argyresthia albistria Rödbrun slånknoppmal Argyresthia albistria
Argyresthia albistria (Haworth, 1828). Rödbrun slånknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna rödbruna. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som är avbrutet på mitten. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-september. Förekomst: Finns i miljöer där det växer slån. Biologi: Larven minerar i skotten, förpuppning i en gulaktig kokong på marken. Näringsväxt: Prunus spinosa. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 25 december 2019