Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Körsbärsmal Argyresthia pruniella Körsbärsmal Argyresthia pruniella Körsbärsmal Argyresthia pruniella
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759). Körsbärsmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med ett mörkbrunt tvärband som är svagare tecknat när det når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sträcker sig utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Argyresthia semifusca men har ljusare bruna vingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-september. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer och trädgårdar där det växer körsbär. Biologi: Larven minerar i skotten, förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Prunus cerasus, P. avium. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019