Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Enbärsmal Argyresthia praecocella Enbärsmal Argyresthia praecocella Enbärsmal Argyresthia praecocella
Argyresthia praecocella Zeller, 1839. Enbärsmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar svagt glänsande gulbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på betesmark och öppna miljöer där det växer enbuskar. Biologi: Larven lever på en, inuti de gröna bären vars cirkelrunda hål visar att bäret är angripet, förpuppning i en rosa kokong på marken. Näringsväxt: Juniperus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 19 december 2019