Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Argynnis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skuggpärlemorfjäril Argynnis laodice Skuggpärlemorfjäril Argynnis laodice Skuggpärlemorfjäril Argynnis laodice
Argynnis laodice (Pallas, 1771), hane, hona, undersida. Skuggpärlemorfjäril har vid spridda tillfällen tagits från Sk till Gä. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/argynnis_laodice.html
Latest update: 24 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson