Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Speyeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja Ängspärlemorfjäril Speyeria aglaja
Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758). Ängspärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 58-68 mm. Larven lever på violer, förpuppning i lätt sammanspunna blad av näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 3 oktober 2020