Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Apodia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Krisslekorgmal Apodia bifractella Krisslekorgmal Apodia bifractella Krisslekorgmal Apodia bifractella Krisslekorgmal Apodia bifractella
Krisslekorgmal Apodia bifractella
(prep 10388)

Apodia martinii Petry, 1911. Krisslekorgmal förekommer tämligen sällsynt i Uppland samt på Öland och Gotland. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i blomhuvuden på krissla, förpuppning i blomhuvudet.
OBS! Arten har förut kallats för Apodia bifractella men detta är en sydlig art som når som längst norrut till Tyskland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 26 mars 2020