Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Metzneria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Färgkullekorgmal Metzneria santolinella
Metzneria santolinella (Amsel, 1936). Färgkullekorgmal. Kännetecken: Vingbredd 8-15 mm. Huvud gråaktigt, mellankropp blygrå med ett grågult längsstreck i mitten, bakkropp gulbrun. Labialpalper kanelbruna, hoptryckta från sidorna, ändleden gulgrå. Framvingar brungrå beströdda med längsgående gulaktiga fjäll. Diskpunkter svarta. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns främst på torrängar. Biologi: Larven lever i blomhuvuden på färgkulla. Förpuppningen sker i blomhuvudet.Näringsväxt: Anthemis tinctoria. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Synonymer Metzneria consimilella Hackman, 1946, Metzneria paucipunctella sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 november 2022