Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Apodia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Krisslekorgmal Apodia bifractella Krisslekorgmal Apodia bifractella Krisslekorgmal Apodia bifractella Krisslekorgmal Apodia bifractella
Krisslekorgmal Apodia bifractella
(prep 10388)

Apodia martinii Petry, 1911. Krisslekorgmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud orangegult, mellankropp brungrå, bakkropp grå. Labialpalper prangegula. Framvingar mörkt brungrå, vid bakkantens bas en gul fläck, motfläckar rostgula som ibland är hopflutna till en vinkelbruten tvärlinje. Bakvingar grå. Arten liknar Apodia bifractella och kan endast skiljas med genitalpreparering. Den sistnämnda har ännu inte påträffats i Sverige. Närmast finns den i Tyskland. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns främst på torrängar. Biologi: Larven lever i blomhuvuden på krissla. Förpuppningen sker i blomhuvudet.Näringsväxt: Inula conyzae. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt i Upland samt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Finland men saknas i Danmark och Norge.
OBS! Arten har förut kallats för Apodia bifractella men detta är en sydlig art som når som längst norrut till Tyskland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 november 2022