Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Apodia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

 Apodia martinii
Apodia martinii Petry, 1911 har förut varit en omtvistad art men med hjälp av DNA-undersökning anses den nu vara en god art. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i blomhuvuden på krissla, förpuppning i blomhuvudet. Arten är hittills rapporterad från Åland

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 26 januari 2020