Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Pleurotini
Aplota

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Palpmossmal Aplota palpella Palpmossmal Aplota palpella
Aplota palpella (Haworth, 1828) Palpmossmal. Kännetecken: Vingbredd 12-15 mm. Huvud och mellankropp gulgrått, bakkropp grå. Palper gulgrå, ändled kort. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkfläckiga. Framvingar spräckligt gulgröna med fyra mörka fläckar. Bakvingar mörkt gråaktiga. Arten liknar Aplota nigricans men skiljer sig genom att sistnämnda har betydligt längre palper med en längre ändled. Levnadssätt: Fjärilen sitter ofta på trädstammar på dagen, på natten kommer den till ljus. Flygtid: Slutet av juni till augusti. Förekomst: Finns i alléer på äldre, mossbevuxna träd. Biologi: Larven lever sällskapligt i silkesrör på eller under mossa. Näringsväxt: Orthotricum. Utbredning: Palpmossmal förekommer sällsynt i Sk, Bl, Ha, Sm, Vg och på Öl. I övriga Norden finns den i Danmark och Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/aplota_palpella.html
Latest update: 29 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson