Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sädesängsfly Apamea sordens Sädesängsfly Apamea sordens Sädesängsfly Apamea sordens Sädesängsfly Apamea sordens
Apamea sordens (Hufnagel, 1766). Sädesängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Noctua basilinea Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson