Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sandängsfly Apamea anceps
Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775). Sandängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 38-43 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning på marken.

Synonym Apamea sordida sensu auct.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/apamea_anceps.html
Latest update: 8 november 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web