Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsängsfly Apamea illyria
Apamea illyria Freyer, 1846. Skogsängsfly förekommer tämligen sällynt från Sk till Vb. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på rör, tåtel och hässlebrodd, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/apamea_illyria.html
Latest update: 8 november 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson