Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsängsfly Apamea illyria Skogsängsfly Apamea illyria Skogsängsfly Apamea illyria
Apamea illyria Freyer, 1846. Skogsängsfly förekommer tämligen sällynt från Sk till Vb. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på rör, tåtel och hässlebrodd, förpuppning på marken eller under bark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 6 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson