Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759). Treprickigt buskfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-41 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/amphipyra_tragopoginis.html
Latest update: 27 juli 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson