Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759). Treprickigt buskfly förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 33-41 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 september 2021