Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelbuskfly Amphipyra perflua Poppelbuskfly Amphipyra perflua Poppelbuskfly Amphipyra perflua Poppelbuskfly Amphipyra perflua
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787). Poppelbuskfly förekommer sällsynt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 46-55 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 maj 2021