Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera
Amphipyra berbera Rungs, 1949. Storringat buskfly. Kännetecken: Vingbredd 46-55 mm. Huvud och thorax mörkbruna. Bakkroppen gråbrun mot thorax gulgrå. Framvingarna bruna, blandade med gulvitt. Tvärlinjer tandade, mittskugga mörkbrun, ringfläck vitgult kantad samt våglinjer försedda med pilfläckar. Bakvingar gulgrå, brungrå i framkanten. Liknande arter: Svår att skilja från P. pyramidea men ringfläcken är större och mellanfältet något smalare i bakkanten. Störst skillnad är nog på vingarnas undersida där A. pyramidea har en mörkare och tydligare teckning samt att A. pyramidea har betydligt ljusare labialpalper. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli till september. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i maj, juni. Den är grön med en vit sidolinje. På led 11 en röd tagg. Längd som fullvuxen 40-45 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Acer, Carpinus, Corylus, Populus, Prunus, Quercus, Tilia, Ulmus m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson