Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Amphipyrinae
Amphipyra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera Storringat buskfly Amphipyra berbera
Amphipyra berbera Rungs, 1949. Storringat buskfly. Kännetecken: Vingbredd 46-55 mm. Huvud och thorax mörkbruna. Bakkroppen gråbrun mot thorax gulgrå. Framvingarna bruna, blandade med gulvitt. Tvärlinjer tandade, mittskugga mörkbrun, ringfläck vitgult kantad samt våglinjer försedda med pilfläckar. Bakvingar gulgrå, brungrå i framkanten. Liknande arter: Svår att skilja från P. pyramidea men ringfläcken är större och mellanfältet något smalare i bakkanten. Störst skillnad är nog på vingarnas undersida där A. pyramidea har en mörkare och tydligare teckning samt att A. pyramidea har betydligt ljusare labialpalper. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli till september. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i maj, juni. Den är grön med en vit sidolinje. På led 11 en röd tagg. Längd som fullvuxen 40-45 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Acer, Carpinus, Corylus, Populus, Prunus, Quercus, Tilia, Ulmus m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 augusti 2022