Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Ammoconia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått höstfly Ammoconia caecimacula Grått höstfly Ammoconia caecimacula Grått höstfly Ammoconia caecimacula
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775). Grått höstfly förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 35-48 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018