Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Antitype

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråvitt klippfly Antitype chi Gråvitt klippfly Antitype chi Gråvitt klippfly Antitype chi
Antitype chi (Linnaeus, 1758). Gråvitt klippfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/antitype_chi.html
Latest update: 26 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson