Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Antitype

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråvitt klippfly Antitype chi Gråvitt klippfly Antitype chi Gråvitt klippfly Antitype chi Gråvitt klippfly Antitype chi Gråvitt klippfly Antitype chi
Antitype chi (Linnaeus, 1758). Gråvitt klippfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson