Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Aporophyla

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kamsprötat puckelfly Aporophyla lutulenta Kamsprötat puckelfly Aporophyla lutulenta Kamsprötat puckelfly Aporophyla lutulenta
Aporophyla luenebergensis (Freyer, 1848). Kamsprötat puckelfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 36-42 mm. Larven lever på diverse gräs och örter, förpuppning i en kokong i marken.

syn. Aporophyla lutulenta auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/aporophyla_lutulenta.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson