Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spårjordfly Agrotis vestigialis Spårjordfly Agrotis vestigialis
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766). Spårjordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 32-44 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrotis_vestigialis.html
Latest update: 9 augusti 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson